Markedskommentar November 2023

Beste måned for obligasjoner siden 1985!

Lange statsrenter falt kraftig i november; en reversering fra sterk oppgang i september og oktober. Dette ga en rotasjon i det norske og nordiske aksjemarkedet mot mer rentesensitive selskaper og sektorer, som eiendom, syklisk konsum, vekstselskaper og kvalitetsselskaper med høyere prisingsmultipler enn markedet. Aksjer innen olje og shipping falt. I Norden steg VINX indeksen med solide 7,0 % i november (målt i norske kroner), mens i Norge steg OSEFX indeksen med 2,9 %. S&P 500 indeksen i USA steg med hele 8,9 %. 

Etter bekymringer rundt høyt tilbud av lange statspapirer i USA, ble markedet beroliget av planen for nye utstedelser. Det amerikanske finansdepartementet planlegger mindre utstedelse av lange statsobligasjoner enn forventet i 2024. Noen dager senere kom amerikanske inflasjonstall for oktober, som viste vekst i konsumprisene på 3,2 % år/år mot 3,3 % forventet, og ned fra 3,7 % foregående måned. Ingen ytterligere renteøkninger prises inn av rentemarkedet i USA. Samtidig er veksten god, med endelig BNP-vekst for 3. kvartal på 5,2 %. I Euroområdet kom inflasjonen også inn lavere enn forventet på 2,4 % år/år mot 2,7 % konsensus. I Sverige holdt Riksbanken styringsrenten uendret, etter 50-50 sannsynlighet for en heving i forkant av rentemøtet. Amerikansk 10 årig statsrente falt fra 4,93 % til 4,33 % i november. Norsk 10 årig statsrente falt fra 4,09 % til 3,60 %. Norske og svenske kroner styrket seg med henholdsvis 3 % og 6 % mot amerikanske dollar.

Kredittmarkedet steg i november. DNBs nordiske høyrenteindeks var opp med rundt 1 %. Oppgangen var størst for eiendomsobligasjoner i Sverige, som har hatt svak utvikling tidligere i 2023. I Europa og USA kom kredittpåslagene enda mer ned enn i Norden, noe som i kombinasjon med lavere rentenivå, ga sterk avkastning. Globale markeder har overvekt av fastrentepapirer, mens det er overvekt av flytende rente obligasjoner i Norden.   

Resultatsesongen i Norden ble god for de største selskapene, men mer blandet for de små. Likevektet mellom 168 selskaper i VINX indeksen kom salget inn som forventet (+0,1 %), mens bunnlinjen var svakere (-2,5 %). Ser man derimot på de 25 største selskapene i indeksen, var både omsetning og bunnlinjen bedre enn forventet med henholdsvis 1,0 % og 4,2 %. Det var også en positiv kursreaksjon på rapporteringsdagen med 1,8 %. Resultatveksten er fortsatt god, med 15 % økt topplinje og 11 % økt nettoresultat år/år. Aksjer innen energi og finans overrasket på oppsiden, mens forsyning og eiendom overrasket på nedsiden. 

Brent oljepris for januar-levering falt fra 85 til 83 dollar per fat i november. Nederlandsk gasspris falt marginalt fra 13,8 til 13,1 dollar per mmbtu. Prisene på både kobber og jernmalm steg med 4 %, mens aluminiumsprisen falt med -4 %. Matvarepriser som hvete, soya og ris steg med henholdsvis 3 %, 4 % og 8 %.

Latest news

 1. Arctic Asset Management -

  CymaBay to be acquired by Gilead Sciences for USD 4.3 billion

  An investment in CymaBay Therapeutics by both Arctic Aurora LifeScience and Biotech Select is bearing fruit today, as the liver disease specialist has agreed to be acquired by Gilead Sciences for USD 4.3 billion, or USD 32.5 per share, representing a 26.5% premium to last Friday's close, while the stock has returned 35.4% this year.

 2. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar Januar 2024

  Rente- og inflasjonsutvikling, råvarepriser og geopolitisk uro i Midøsten stjal overskriftene i januar. Det globale aksjemarkedet har startet det nye året i positivt terreng, særlig drevet av forventninger om lavere renter og en myk landing for økonomien. 

 3. Arctic Asset Management -

  Arctic Midt i Måneden - 2024 Forvalterspesial

  Vi åpner 2024 med Arctic Midt i Måneden – Forvalterspesial! Hvordan ser forvalterne på markedet for 2024, hvor ser de best avkastningspotensiale, og hvordan har de posisjonert porteføljene til de respektive Arctic-fondene?